Algemene Voorwaarden voor
GOTRAIL evenementen

1.     Deelname aan alle evenementen geschiedt op eigen risico.

2.     Deelname en gebruik van verzorgingsposten is uitsluitend mogelijk voor geregistreerde  deelnemers. 

3.     Er is geen sprake van een gesloten parcours; alle routes zijn voor iedereen toegankelijk. Er dient dan ook te allen tijde rekening te worden gehouden met andere gebruikers van de routes (zoals wandelaars, mountainbikers en paardrijders).

4.     Deelnemers dienen zich te houden aan alle algemeen geldende verkeersregels.

5.     Aanwijzingen van de organisatie en/of verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.

6.     Wij laten alleen voetstappen achter in het bos, géén afval! Afval dient te worden gedeponeerd bij de verzorgingsposten en/of finishlocatie in de daarvoor bestemde afvalbakken.

7.     Deelname is toegestaan vanaf de leeftijd van 16 jaar.

8.     Met inschrijving verklaart de deelnemer in een goede gezondheid te verkeren om het evenement te volbrengen.

9.     Betaling van inschrijfgelden geschiedt door middel van automatische incasso, of tegen contante betaling ter plekke vóórafgaand aan het evenement. 

10.  Inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

11.  Bij annulering gedurende de inschrijfperiode wordt €2,50 administratiekosten met het terug te betalen bedrag verrekend.

12.  Bij annulering ná de inschrijfperiode wordt het inschrijfgeld niet meer terugbetaald.

13.  De routes zijn duidelijk gemarkeerd, en er wordt tijdig een .gpx bestand van de route beschikbaar gesteld.

14.  De deelnemer dient zelf verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen.

15.  Gebruik van koptelefoon, headset of ‘oortjes’ en/of het lopen met muziek is niet toegestaan tijdens het evenement.

16.  Bij de verzorgingsposten worden geen bekertjes beschikbaar gesteld. De deelnemer wordt geacht zelf zijn/haar bekertje mee te nemen (handige, opvouwbare ‘cups’ zijn de koop in de meeste sportspeciaalzaken).

17.  De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het evenement opgelopen schade en/of opgevallen. 

18.  Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie zonder daarvoor een vergoeding voor te claimen.

19.  Deelnemers gaan akkoord met het vastleggen van persoonsgegevens in een databestand ten behoeve van indeling in categorieën en starttijden.

20.  De evenementen hebben géén tijdsregistratie, daar er geen sprake is van een wedstrijd.

21.  De organisatie accepteert geen verantwoording indien het evenement door overmacht afgelast of verplaats moet worden. Inschrijfgelden worden in dit geval niet terugbetaald. 


Versie 2020/01